Kiállítási kalauz

Sokan azt hiszik, a kiállítás csak úri passzió vagy a kutyák kínzása, a gazdik itt élik ki korábban elfojtott szereplési vágyukat. Tévedés!

Nem árt tisztában lenni azzal, hogy a kiállítás legfontosabb célja a minél jobb tenyészegyedek megtalálása, kiválasztása. Pontosan azért, hogy egy fajta fejlődni tudjon, minél jobb lehessen. (Ahogy van kiállítás szarvasmarhák, lovak, vagy akár juhok számára is, szintén ilyen okokból)

Mivel (az objektív kritériumok ellenére) alapvetően szubjektív szempontok döntenek (mármint az adott bíró szubjektivitása), így nem mindig az nyer, aki esetleg a többség szerint a legszebb, de ez benne van a pakliban. Ahogy olykor érdekek, összefonódások vagy más szempontok játszanak szerepet egy döntésben.

Ezzel együtt egy jó kutya akkor is el tud érni jó vagy akár kimagasló eredményeket, ha épp nincs hátszele. Összességében minél több jó eredménye van, küllemi szempontok alapján annál jobb tenyészkutyának számít(hat). Persze az sem mindegy, hogy a küllem mellett milyen egyéb tulajdonságokkal rendelkezik még, amik szintén fontosak a fajta szempontjából. (pl. egy Golden retriever esetében fontos, hogy mennyire vannak meg benne a vadászati munkához szükséges készségek)

Kölyök vásárlása előtt érdemes akár nagyobb kiállításokra is kimenni és ott szétnézni. Egyrészt élőben láthatunk egyszerre több Golden retrievert, különböző méretben, színben, szőrtípussal, eltérő tekintettel, fejformával. Másrészt egy helyen több tenyésztővel is könnyen lehet így kapcsolatot teremteni, és máris sok időt spórolhatunk.

Laikusnak nem könnyű eligazodni a felsorolt eredmények, címek között. Főként, hogy vannak, akik szinte csak MKSZ kiállításra járnak és az ott elért eredményeket harsogják. Azonban nem mindegy, hogy egy kiállításon hány kutya és milyen konkurencia volt jelen, akik között nyert a kutya. Nemzetközileg, az FCI által elismert eredmények a MEOE (ma már MEOESZ) által szervezett vagy a tenyésztő szervezet által szervezett kiállításokon érhetőek el. Az MKSZ kiállításon általában nagyon kevés a kutya, és nem is számít sehová. Összesen 3-4 kutya közül nyerni más, mint 30-40 (vagy akár még több) közül.

Nem árt tudni, hogy a kiállításokon a Golden retriever szinte mindig a legnagyobb nevezési létszámmal rendelkező fajta. Az itt elért eredmények kicsit többet érnek, mint ahol összesen 2 kutya képviseli az adott fajtát. (Goldeneknél nagyobb nemzetközi kiállításon, esetleg a világkiállításon akár 30-nál is több kutya van nevezve egy osztályban is)

Aki szeretne képben lenni a kölyök szüleinél felsorolt sok-sok rövidítés jelentését illetően, esetleg a későbbiekben szeretne kiállításra is menni, annak íme az alapinformációk.

A kutyakiállításon elérhető minősítések és címek

Az egyes osztályokban elérhető minősítések:

– Kitűnő: kék szalag, vagy kártya

– Nagyon jó: piros szalag, vagy kártya

– Jó: sárga szalag, vagy kártya

– Megfelelő: zöld szalag, vagy kártya

– Kizárva: bírálati lap

– Nem bírálható: bírálati lap

KITŰNŐ csak annak a kutyának adható, amely a fajta standard-hez nagyon közel áll, kitűnően mutatja magát, harmonikus, kiegyensúlyozott magatartással és kisugárzással rendelkezik, kitűnő formában és kondícióban van.

NAGYON JÓ minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a típusát markánsan képviseli, arányai kiegyensúlyozottak, jól mutatja magát. Néhány apróbb hibát el lehet nézni, de ezt a minősítést csak olyan kutya kaphatja meg, amely fajtájának típusos példánya.

JÓ minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a jegyeit magán hordozza, de vannak látható hibái.

MEGFELELŐ minősítést az a kutya kap, amelyik fajta jellegének többé-kevésbé megfelel, jelentős, látható hibái vannak, fizikai állapota kívánni valót hagy maga után.

KIZÁRVA – amely kutya a standardnak nem megfelelő típust hordozza, nem a standardnak megfelelően viselkedik, vagy agresszív, vagy here hibás, ill. egy komoly foghibával vagy állkapocs rendellenességgel rendelkezik, amely szín- és/vagy szőrhibás, ill. az albinizmus jegyeit viseli magán. Ezt a minősítést még az a kutya kaphatja, amely az érvényes standard szerinti kizáró hibával rendelkezik.

NEM BÍRÁLHATÓ – azok a kutyák kapják, melyek a fent említett minősítések közül egyik sem adható ki. Ez pl. akkor fordul elő, ha a kutya nem mozog, állandóan a kiállítóra ugrál, vagy a ringből ki akar menni, úgy, hogy a mozgás és járásmód nem megítélhető, vagy amikor a kutya a bíró elől folyton kitér. Sem a fogazatot, sem a testfelépítést, szőrtakarót, farok tartást, vagy a heréket nem engedi megtapintani, vagy pl. a felvezetett kutyán orvosi beavatkozás vagy kezelés nyomai láthatóak, amelyek a bíró megtévesztésére engednek következtetni. Ugyanez vonatkozik azokra a kutyákra, amelyeknél fennáll annak a gyanúja, hogy a tenyésztője (pl. műtéti úton, szemhéj, fül, farok korrekcióval) az eredeti formát megváltoztatta, és ezt a bíró észleli. A bírálati lapon a „minősítés nélkül“ ítéletet a bírónak meg kell indokolnia.

A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt győztes címek kiadása nem kötelező. Kiadásuk esetén fajtánként és nemenként az FCI előírásainak megfelelően jár el a bíró, különös tekintettel azoknál a fajtáknál, ahol többféle szín, méret és szőrváltozat van. Országos CAC kiállításokon a MEOE Elnöksége által meghatározott fajtáknál színenként történhet a győztes címek kiadása, amely eltérhet a nemzetközi előírásoktól, lásd: 7. számú melléklet.

Egyéb kiadható címek:

CACIB: nemzeti színű zsinór arannyal és kártya, amely igazolja, hogy a kutya az adott kiállításon elnyerte a CACIB várományt. A kártyán fel kell tüntetni „az FCI visszaigazolásának fenntartásával”.

a) CACIB váromány csak olyan kiállításokon adható ki, amelyeken az FCI ezt külön engedélyezte.

b) CACIB cím kizárólag csak akkor viselhető, ha azt az FCI hivatalosan visszaigazolta.

c) CACIB várományt a növendék-, nyílt-, munka- és győztes osztály kitűnő I. győztes (CAC) címet kapott kutyái közül a legjobb kaphatja.

d) CACIB váromány kiadása nemenként történik és fajtákon belül a szín, szőrzet és nagyság tekintetében az FCI előírásai az érvényesek.

e) Ha a kiállításon az adott kutyafajtát több bíró bírálja, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a CACIB várományt kiadja. A kijelölt bíró jogosult a CACIB váromány kiadására és egyedül határoz anélkül, hogy ebben a kérdésben valakivel is tanácskozna.

f) A CACIB cím visszaigazolásának feltételeit az FCI előírásai tartalmazzák, ezek meglétét a bíró nem vizsgálhatja a kiállításon.

Reserve CACIB:

nemzeti színű zsinór ezüsttel és kártya.

A bíró a CACIB váromány kiadását követően a bírói körben lévő kutyá(k)hoz behívja a CACIB címet elnyert kutya osztályában kitűnő II. Res. CAC címet kapott kutyát, és ebből a konkurenciából választja ki a Res. CACIB címet. Ez a cím akkor adható ki, ha a bíró meggyőződése, hogy a Res. CACIB címet kapott kutya kapná a CACIB várományt, ha a CACIB várományt kapott kutya nem lenne jelen.

HUNGÁRIA FAJTAGYŐZTES

(HFGY/BOB): sárga zsinór és kártya

A címért csak azok a kutyák konkurálhatnak, amelyek a számukra elérhető legmagasabb címet megkapták a bébi és kölyök osztály kivételével. Nemzeti kiállításon a HPJ és CAC, nemzetközi kiállításon a HPJ, CACIB és Veterán CAC címet nyert kutyák konkurálhatnak ezért a címért.

A cím kiadása nem kötelező.

Ha az adott kutyafajtát több bíró bírálja a kiállításon, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a HFGY/BOB címet kiadja.

HUNGÁRIA DERBY GYŐZTES (HDGY) piros-fehér zsinór és kártya

A MEOE évente egy alkalommal Derby kutyakiállítást rendez.

A HDGY címért konkurálhat fajtánként és nemenként minden olyan kutya, amely a kiállítást megelőző naptári évben született és kitűnő minősítést kapott a fiatal, növendék, nyílt, munka vagy győztes osztályban.

A OE egyes fajtáknál nagyság és szín szerint rendelkezhet a HDGY cím kiadásáról.

FIATAL KLUBGYŐZTES

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére a megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként, a fiatal osztályban kitűnő I. HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapra a „Fiatal Klubgyőztes” cím mellé az évszámot minden esetben fel kell tüntetni.

KLUBGYŐZTES

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként a növendék-, nyílt-, munka- és champion osztályban kitűnő I. CAC címet kapott kutyák összevetését követően a bíró által legjobbnak tartott kutya részére.

Azoknál a fajtáknál, ahol több szín és méret létezik, az OE határozata szerint kell eljárni. A bírálati lapra minden esetben a cím mellé fel kell tüntetni az évszámot is.

TENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ, TENYÉSZTÉSI DÍJ

Tenyésztési Nagydíj I-II-III. fokozatát kizárólag nemzetközi CACIB kutyakiállításon lehet kiadni. A csoportok sorolását a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg.

Ha a nevezett kutyák nem a tenyésztő tulajdonában vannak, csak a tenyésztő írásos hozzájárulásával lehet a csoportot nevezni, illetve a nevezést elfogadni.

Nevezési feltétel, hogy a tenyészcsoportban az egy tenyészetből származó legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától származó, legalább három és maximum öt azonos fajtájú kutyával lehet indulni. A nevezésnek további feltétele, hogy a felvezetett kutyák az adott kiállításon legalább két kitűnő és egy nagyon jó minősítést kapjanak. A Tenyésztési Nagydíjra helyszíni nevezés lehetséges. A nevezési díjat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Nem CACIB kiállításon ugyanezen feltételekkel lehet ezt a versenyt megrendezni, az elnyerhető címek Tenyésztési Díj I-II-III. fokozata.

Kétnapos kiállításon mindkét napon megrendezhetők ezek a versenyek.

FAJTACSOPORTGYŐZTES

(Best of Group, BOG)

Az FCI mindenkori előírásainak figyelembevételével a fajtacsoport beosztásnak megfelelően a fajtagyőztes kutyák vehetnek részt ebben a konkurenciában.

A vezetőbíró feladata felkérni a fajtacsoportot bíráló bírót, akinek a kiválasztásakor figyelemmel kell lenni az FCI bírói szabályzatában foglaltakra.

A fajtacsoportot bíráló bíró az első és második helyezett kutyát választja ki, akik a fajtacsoportgyőztes (BOG), illetve „Reserve Fajtacsoportgyőztes” (Res. BOG) címet kapják. Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.

A NAP LEGSZEBB KUTYÁJA

(Best of Day, BOD)

2 napos CACIB kiállítás esetén mindkét napon (ha nem kerül BIS cím kiadásra) a vezetőbíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoportgyőztes kutyák közül. Az első helyezett a „Nap Legszebb Ksutyája” címet kapja (BOD), míg a második helyezett „reserve napgyőztes” (Res. BOD) címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra.

A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB KUTYÁJA

(Best in Show, BIS)

A vezetőbíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoportgyőztes kutyák közül. Az első helyezett a „Kiállítás Legszebb Kutyája” címet kapja (BIS), míg a második helyezett a „Reserve Győztes” (Res.BIS) címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra.

EGYÉB VERSENYEK

A MEOE a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet helyszíni nevezéssel:

„Gyerek-kutyapár” (9 évnél fiatalabb gyermekek részére)

„Fiatal felvezetők – Junior Handlerek” versenye két kategóriában (9 – 13 éves kor között és 14 – 17 éves kor között).

„Utódcsoportok versenye”: ahol egy kan és utódai, vagy egy szuka és utódai kerülnek bemutatásra.

„Kutyapárok versenye”: ahol azonos fajtájú, azonos tulajdonban lévő két kutya versenyez.

A versenyekre minden esetben a fajtacsoport győztesek kiválasztása előtt kerül sor.

A CACIB kiállítások kivételével egyéb egyéni díjfelajánlásokra is sor kerülhet. Ezeket azonban a kiállítás reggelén a rendező szervezet elnöke köteles bejelenteni a vezetőbírónak.

Champion kiállítás speciális szabályai

A MEOE évente egy alkalommal Champion kiállítást rendez, amelyre nevezni az alábbi címek birtokában lehet:

– valamely FCI ország Junior Championja,

– valamely FCI ország Nemzeti Championja,

– nemzetközi Szépség Champion

Ezen a kiállításon a kutyák nem kapnak részletes bírálati leírást. A champion kiállításon a kutyák csak champion osztályba nevezhetők, koruktól függetlenül, nemenként.

A bíró sorolást végez és az első helyre sorolt kutya megkapja az adott év championja címet. A győztes kan és szuka összevetésével dönt a bíró arról, hogy melyik kutya kapja a Champion Kiállítás Fajtagyőztese (CHHFGY) címet.

A kutyakiállításon kívül elnyerhető címek

HUNGÁRIA CHAMPION (HCH):

oklevél és kupa

Munkavizsgára kötelezett fajták esetében: Három CAC cím, amelyet a kutya Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon növendék-, nyílt-, vagy munkaosztályban elért, két különböző bírótól. A három CAC cím közül egyet nemzetközi, vagy klubkiállításon kell megszerezni. Az első és az utolsó CAC cím között egy év és egy napnak el kell telnie. Munkavizsga eredmény, amely a fajtára előírt munkavizsga teljesítését jelenti, az adott munkavizsgán elérhető maximális pontszám 75%-a.

Munkavizsgára nem kötelezett fajtáknál: Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon a növendék-, nyílt-, munkaosztályban elért négy CAC cím, melyek közül kettőt legalább nemzetközi CACIB, vagy klubkiállításon kell megszerezni, három különböző bírótól. Az első és az utolsó CAC cím között egy év és egy napnak el kell telnie.

HUNGÁRIA GRAND CHAMPION (HGRCH):

oklevél és kupa

A Hungária Champion cím birtokában Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon a champion osztályban elért négy győztes cím, melyek közül egyszer a fajtagyőztes cím is megszerzésre került.

VETERÁN CHAMPION (VCH):

oklevél és kupa

Veterán osztályban szerzett három CAC cím, amelyek közül legalább egyet Magyarországon rendezett nemzetközi CACIB kiállításon, vagy Klubkiállításon kell elérni, 2 különböző bírótól. A Veterán Champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez.

NEMZETKÖZI SZÉPSÉGCHAMPIONÁTUS:

Int.Ch.de Beauté: oklevél

Munkavizsgára kötelezett fajták:

Két FCI által visszaigazolt CACIB cím, az első és az utolsó cím között egy év és egy napnak el kell telnie, két különböző bíró két országból adta a címeket, illetve a fajtára előírt munkavizsga teljesítése a szükséges munkavizsgán elérhető maximális pontszám 75%-a.

Munkavizsgára nem kötelezett fajták:

Négy FCI által visszaigazolt CACIB cím, legalább három különböző országból. Az első és az utolsó CACIB cím között egy év és egy napnak el kell telnie és három különböző bírótól kell megszerezni a várományokat.

A 8. pontban leírt címek kiadása nem a kiállításon történik, ezt a kutya tulajdonosának a megfelelő igazolások (bírálati lapok és CACIB visszaigazolás, munkateljesítmény igazolása) bemutatásával kell kérelmeznie a MEOE Központi Irodájában.

HUNGÁRIA SHOW CHAMPION (HSCH)

-növendék, nyílt vagy champion osztályban elért – 6db CAC cím,
amelyek közül 3 db-ot Magyarországon rendezett nemzetközi CACIB kiállításon, vagy
hazai klubkiállításon,
3 db-ot Magyarországon rendezett országos CAC kiállításon kell elérni,

-egy év eltelte az első és utolsó cím között

-3 különböző bíró

A cím kiadásához először a 2009. január 1. után elérhető címek vehetők figyelembe.
E cím birtokában a kutya nevezhető bármely FCI kiállításon champion osztályba,
illetve a MEOE által évenként egy alkalommal megrendezett Champion Kiállításra is